Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на програмата: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

АДПБФП: BG16RFOP002 - 2.073 - 4032 - С01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско финансиране и 1 500 лева национално финансиране.

Бенефициент: "Пъзл Офис БГ" ЕООД
Административен адрес: гр. София, бул. "Черни Връх" 47А, ет. 4 и 5
Адрес на изпълнение на проекта: гр. София, бул. "Черни Връх" 47А, ет. 4 и 5
ЕИК: 202201438

Начало: 21 юли 2020 г.
Край: 21 октомври 2020 г.