Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на програмата: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над
500000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българскитемикро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

АДПБФП: BG16RFOP002 - 2.089 - 4630

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000 лева, от които 42 500 лева европейско и 7 500 лева национално съфинансиране.

Бенефициент: "Пъзл Офис БГ" ЕООД

Административен адрес: гр. София, бул. "Черни Връх" 47А, ет. 4 и 5

Адрес на изпълнение на проекта: гр. София, бул. "Черни Връх" 47А, ет. 4 и 5

ЕИК: 202201438

Начало: 23 май 2022 г.
Край: 23 август 2022 г.